הזדמנות נוספת לשיפור הישגים לקבלה לעתודה האקדמית בצה"ל.