- מסלול לימודים מהיר
- השתלבות בעבודה ברפאל מיד עם תום הלימודים (*מותנית בסיום תהליך קליטה מלא לרפאל)
- מימון שכר לימוד (לזכאים)
- מלגת קיום חודשית
לפרטים ולהרשמה >>>