מאיץ עתידים תכנית למימוש כישורים ומצוינות במסלולים מדעיים וטכנולוגיים תכנית חינוכית המובילה להגשמת פוטנציאל המצוינות של תלמידים מיישובי הפריפריה