המסלול המרכזי והיוקרתי בצה“ל להכשרת קצינים אקדמיים בתחומי ההנדסה, המדע, הרפואה, הכלכלה, המשפטים ומקצועות נוספים.