ניצנים הינה תכנית ייחודית ללימודי תוכנה מעשיים בדגש על המיומנות והכישורים הנדרשים להצלחה במקצועות התוכנה וההגנה בסייבר. תכנית ניצנים מופעלת על ידי מרכז אודי למצוינות תקשובית בשיתוף אגף התקשוב בצה"ל מזה כשבע שנים באזור הדרום. התכנית פועלת במטרה לאתר ולהכשיר בני נוער בעלי פוטנציאל ואוריינטציה טכנולוגית בתחום התוכנה והסייבר, שיהוו את חוד החנית של אנשי התוכנה במקצועות אשכול המחשוב המובילים בצה"ל ביחידות, ובהמשך יעברו לקריית התקשוב שתמוקם בעיר באר שבע. רוצים לשמוע עוד? נותרתם עם שאלות?