תואר הנדסאי בשיתוף תעשייה! תכנית המאפשרת רכישת תואר הנדסאי איכותי ובסופו השתלבות בתפקידי הנדסאי במגוון חברות מובילות במשק הישראלי.