תכנית המיועדת עבור תושבות ותושבי הפריפריה המעוניינים ללמוד הנדסה / מדעי המחשב ולרכוש ניסיון במקצוע במהלך הלימודים.

'עתידים לתעשייה ולהייטק' היא תכנית המקיפה ליווי אישי, סיוע כלכלי ואקדמי, הכנה לעולם העבודה, הקניית כלים לחיים, נטוורקינג וקידום לתעסוקה בתעשייה. עתידים נותנת הזדמנות לצעירים שנתוניהם האקדמיים מאפשרים ללמוד באקדמיה, אך זקוקים לתמיכה כלכלית וליווי אקדמי, אשר יסייעו להם לממש את חלומם ואת הפוטנציאל הגלום בהם.