מסלול ייחודי ואיכותי ללימודי הנדסה בשתי פעימות ושירות ביחידות טכנולוגיות.