עתידים מציעה לתלמידי הפריפריה המצטיינים קורס פסיכומטרי מתוגבר במחיר משתלם. קורס הפסיכומטרי הרשמי של המדינה באתר בקמפוס IL