משוגע/ת על רחפנים? חושב/ת בעתיד להתגייס ליחידה טכנולוגית בצה״ל שעוסקת ברחפנים? תוכנית ״להבים״ מציעה לך היכרות מעמיקה עם העולמות הטכנולוגיים של הרחפנים, כחלק מההיערכות של צה״ל להתמודד עם האתגרים החדשים בגזרה, ותקנה לך יתרון משמעותי בסיכויים לשיבוץ ליחידות הצה״ליות האלו בעתיד. התוכנית שמה דגש על התחום הטכני-טכנולוגי, כלומר הבנייה והתיכנון של הרחפנים, ועל כן ישנו צורך בהתמקצעות בארבעה מקצועות מעולם המדעים המהווים את הליבה של התחום ובהם אלקטרוניקה, מכונות, תוכנה ואווירונאוטיקה.  התוכנית פועלת באורט בראודה בצפון ובמרכז חוסידמן באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ובבתי ספר נבחרים כחלק ממגמת אלקטרוניקה ומכטרוניקה (הנדסת מערכות) רוצים לשמוע עוד? נותרת עם שאלות?