תכנית חינוכית המובילה להגשמת פוטנציאל המצוינות של תלמידי קדם עתידים מיישובי הפריפריה, הרואים עצמם משתלבים בתוכניות העתודה הצבאיות