תכנית בו''מ מסלול איראן מתקיימת בעיר אילת מזה שנתיים ועתידה לפתוח את השנה השלישית בשנה''ל תשפ''ד. תכנית בו''מ מסלול איראן הינה תכנית לימוד דו חוגית המשלבת מס' מגוון של תחומי דעת, לימודי השפה הפרסית ברמה של 3 יחל' בשילוב עם לימודי מבואות מזה''ת ועבודה מודיעינית מבוססת ניתוח DATA , חשיבה וכתיבה מודיעינית.