תכנית בוטיק לחיילים בודדים לרכישת תואר ראשון בתחומי ההנדסה או מדעי המחשב במוסדות להשכלה גבוהה